Лицево-челюстна хирургия

 

Различните клинични предизвикателства, с които хирурзите се сблъскват днес при лицево-челюстните операции, изискват решения, които могат да бъдат решени само с иновативни продукти. Остеоник гордо отговаря на тези високи изисквания със системата Optimus, благодарение на своята авангардна разработка и производствена мощ, идваща от ключовия му персонал със задълбочени познания и опит от повече от две десетилетия.